Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αναρράχης»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2019 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση προς την ΔΕΤΗΠ Δημοτικής έκτασης 54 τ.μ. που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου του 9ου Δημοτικού Σχολείου του ΟΤ 337 στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή κτιρίου υποσταθμού Τηλεθέρμανσης για τις ανάγκες τροφοδότησης με τηλεθέρμανση του οικισμού Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών Πτολεμαΐδας Ι, II IV V
October 18, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αναρράχης»

Αρ. Απόφασης  Δ.Σ. 38/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο