Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2019 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση προς την ΔΕΤΗΠ Δημοτικής έκτασης 54 τ.μ. που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου του 9ου Δημοτικού Σχολείου του ΟΤ 337 στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή κτιρίου υποσταθμού Τηλεθέρμανσης για τις ανάγκες τροφοδότησης με τηλεθέρμανση του οικισμού Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών Πτολεμαΐδας Ι, II IV V

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2019 – Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ Χουλιαράκη.
October 18, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αναρράχης»
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2019 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση προς την ΔΕΤΗΠ Δημοτικής έκτασης 54 τ.μ. που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου του 9ου Δημοτικού Σχολείου του ΟΤ 337 στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή κτιρίου υποσταθμού Τηλεθέρμανσης για τις ανάγκες τροφοδότησης με τηλεθέρμανση του οικισμού Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών Πτολεμαΐδας Ι, II IV V

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο