Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2016 ΑΤΚ Μεσοβούνου σχετικά με τις προτάσεις για την επιλογή χάραξη της παράκαμψης του Οικισμού Μεσοβούνου στην αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας του οδικού τμήματος Ανατολικού Πύργων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 5/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή – ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.
July 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2018 – Επαναψήφιση πιστώσεων για Δημόσιες Σχέσεις
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2016 ΑΤΚ Μεσοβούνου σχετικά με τις προτάσεις για την επιλογή χάραξη της παράκαμψης του Οικισμού Μεσοβούνου στην αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας του οδικού τμήματος Ανατολικού Πύργων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο