Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 371/2017 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 55/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018».

Accessibility
Κλείσιμο