Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 367/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 43/2017 ΑΔΣ της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού 15ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2017 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2018
January 9, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 368/2017 – Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 367/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 43/2017 ΑΔΣ της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού 15ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 367/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο