Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 20/2017 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Κατανομή ποσού ( Δ κατανομή 2017 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο