Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2021 – Έγκριση Μεταβίβασης αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο