Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2019 – Καθορισμός των τυπικών προσόντων μετά από την σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού – Ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στον Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο