Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 351/2017 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο