Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 348/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Εορδαίας Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων

Accessibility
Κλείσιμο