Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 347/2017 – Αναδρομική καταβολή Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου μας.

Accessibility
Κλείσιμο