Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2017 – Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – CATERING»

Accessibility
Κλείσιμο