Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη διοικούσα επιτροπή των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας.

Accessibility
Κλείσιμο