Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Δ Κατανομή 2019 )- Τροποποίηση πρ/σμού

Accessibility
Κλείσιμο