Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
December 27, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 343/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο