Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2019 – Αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες για το ασφαλτικό οδόστρωμα που κατασκευάστηκε, στα πλαίσια του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.
October 18, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2019 – Καθορισμός των τυπικών προσόντων μετά από την σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού – Ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” στον Δήμο Εορδαίας
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2019 – Αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες για το ασφαλτικό οδόστρωμα που κατασκευάστηκε, στα πλαίσια του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ”

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο