Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»

Accessibility
Κλείσιμο