Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 340/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο