Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 339/2019 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο