Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 338/2019 – Έγκριση 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης – Εμπορίου.

Accessibility
Κλείσιμο