Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 336/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργων : α) για το έργου Κατασκευή Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας και β) Συντήρηση αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου.

Accessibility
Κλείσιμο