Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου για το έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Π.Σ. ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ »

Accessibility
Κλείσιμο