Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008015στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου , Προέδρου τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής και μελών επιτροπής.
December 27, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 335/2017- Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008015στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο