Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για το έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο