Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου , Προέδρου τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής και μελών επιτροπής.

Accessibility
Κλείσιμο