Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου για το έργο « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο