Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2020 – Ορισμός δικαιούχου και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο