Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2017 – Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο