Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 328/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο