Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 326/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας »

Accessibility
Κλείσιμο