Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 326/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου (Παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια)» με αριθμό μελέτης 23/2017

Accessibility
Κλείσιμο