Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2019 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο