Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο « Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή CW ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας » με αριθμό μελέτης 2/2018

Accessibility
Κλείσιμο