Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2017 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στο ΟΕΚ Πενταβρύσου

Accessibility
Κλείσιμο