Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 323/2017 – Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού

Accessibility
Κλείσιμο