Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2021 – Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Accessibility
Κλείσιμο