Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Accessibility
Κλείσιμο