Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΕΑΠ 2012-2014 ( 14η επιτροπή παρακολούθησης ) για διάφορα έργα του Δήμου – Τρόπος εκτέλεσης – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού Έτους 2018

Accessibility
Κλείσιμο