Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην υποβολή ερευνητικής πρότασης με προσανατολισμό στις Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις (smart cities and communities ) και Κοινότητες στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Επίτευξη Βιώσιμου Αστικού Μετασχηματισμού μέσω Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 319/2019 – Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας
January 28, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2019 – Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με Τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας»
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην υποβολή ερευνητικής πρότασης με προσανατολισμό στις Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις (smart cities and communities ) και Κοινότητες στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Επίτευξη Βιώσιμου Αστικού Μετασχηματισμού μέσω Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο