Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Προμήθεια αντικυματικών διαδρομών κολύμβησης και ρολών περιέλιξης διαδρομών για τις ανάγκες του κλειστού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Accessibility
Κλείσιμο