Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 319/2018 – Λήψη απόφασης στήριξης των παρατασιούχων – συμβασιούχων στην υπηρεσία καθαριότητας ενόψει δικαστικής υπόθεσης

Accessibility
Κλείσιμο