Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» – Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 315/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019
January 28, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 317/2019 – Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020.
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» – Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο