Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 314/2019 – Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Εορδαίας .

Accessibility
Κλείσιμο