Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2019 – Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου » αριθμ. μελέτης 27/2005

Accessibility
Κλείσιμο