Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 312/2019 – Έγκριση 8ης παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

Accessibility
Κλείσιμο