Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2018 – Κανονισμός ωραρίου παράτασης λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο