Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 308/2019 – Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 19-11-2019.

Accessibility
Κλείσιμο