Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου « Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεσοβούνου Δ. Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 21/2018.

Accessibility
Κλείσιμο