Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 306/2017 – Αποδοχή ποσού 299.831,55 € για το έργο «Έργα Βελτίωσης ποιότητας του Ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας » Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου

Accessibility
Κλείσιμο