Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 304/2017 – Αποδοχή ποσού 197.270,00 € για το έργο Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυροπούλεως – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου

Accessibility
Κλείσιμο